Go back to job search
#pre-53125
Mechanical Engineer
Engineering and design
Eersel, Netherlands
Mechanical Engineer
Apply now

Scroll down for English.

Ben jij op zoek naar een baan als Mechanical Engineer bij een wereldwijd toonaangevend industrieel verpakkingsbedrijf, gedreven door innovatie en klanttevredenheid? Zie jij een uitdaging om samen met jouw collega’s machine-oplossingen te realiseren voor de klant? Hierbij gaat het om het maatwerk van bestaande modules als om het ontwerpen van nieuwe machines. Ben je creatief en denk je in oplossingen? Benader je problemen op een logische manier met gezond verstand en heb je passie voor techniek? Dan ben jij wellicht de Mechanical Engineer die we zoeken!

Met het complete team van hardware, software en mechanische engineers werk je samen aan uitdagende projecten waarvan je het eindresultaat ziet. Kom jij ons multidisciplinaire team versterken?

Jouw toekomstige team: PTSA

Bij Premier Tech Systems and Automation verbeteren we de efficiëntie van de productiefaciliteiten van onze klanten door innovatieve en hoogwaardige systemen te integreren die het volledige potentieel van industriële automatisering benutten. Wij behoren tot de grootste leveranciers van geautomatiseerde apparatuur voor conditionering, handling en verpakking ter wereld - of het nu gaat om voeding, landbouw, biologische of industriële producten.

Jouw toekomstige functie in een paar woorden

 • Het ontwerpen van mechanische systemen en apparatuur
 • Analyseren van klantbehoeften en problemen
 • Het maken van berekeningen en het definieren van parameters die nodig zijn voor het ontwerp
 • Ontwikkelen van concepten, selecteren van oplossingen en het oplossen van problemen in het ontwerp van systemen en apparatuur in samenwerking met het team
 • Uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
 • Technische ondersteuning bieden aan verkoop-, productie- en serviceteams waaronder het reviewen en goedkeuren van productiewerk en het opstellen van technische documenten

Benodigde vaardigheden

 • Je hebt minimaal een MBO niveau 4 opleiding afgerond (bijvoorbeeld Mechatronica)
 • Je hebt relevante werkervaring in machine design
 • Je hebt kennis van ontwikkeling en constructie van machines
 • Je hebt kennis van CAD-systemen, bij voorkeur van Solid Edge (3D)/Solid Works of Inventor
 • Je spreekt/schrijft vloeiend Nederlands & Engels
 • Het is top als je een achtergrond hebt in de elektrotechniek

Wij bieden

 • Een baan waarbij je je ontwerp direct kunt terugzien in de montage, waarin je meestal werkt met bestaande modules maar ook nieuwe modules gaat ontwikkelen (70% - 30%)
 • Een job met veel autonomie - we blij als je verbetervoorstellen doet!
 • Doorgroeimogelijkheden naar een senior rol en de mogelijkheid om bij te leren in 3D en Solid Edge
 • Een gezellig, informeel team waar je samenwerkt met zowel lokale als internationale teamleden
 • 27 vakantiedagen en 13 ADV dagen;
 • Feestjes. Onze jaarlijkse Pub Quiz, BBQ, Sinterklaasfeest en Kerstfeest wil je niet missen!

Is deze functie je op het lijf geschreven? Neem dan snel contact met ons op en solliciteer!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Are you looking for a job as Mechanical Engineer at a leading global industrial packaging company, driven by innovation and customer satisfaction? Do you see a challenge to realize machine solutions for the customer together with your colleagues? This involves the customisation of existing modules as well as the design of new machines. Are you creative and do you think in solutions? Do you approach problems logically with common sense and do you have a passion for technology? Then you might be the Mechanical Engineer we are looking for!

With the complete team of hardware, software and mechanical engineers, you work together on challenging projects of which you see the end result. Are you coming to strengthen our multidisciplinary team?

Your future team: PTSA

At Premier Tech Systems and Automation, we improve the efficiency of our customers' production facilities by integrating innovative and high performance systems that harness the full potential of industrial automation. We are among the world's leading suppliers of automated conditioning, handling and packaging equipment - whether for food, agricultural, organic or industrial products.

Your future position in a few words

 • Designing mechanical systems and equipment
 • Analyse customer needs and problems
 • Making calculations and defining the parameters needed for the design
 • Developing concepts, selecting solutions and solving problems in the design of systems and equipment in collaboration with the team
 • Carry out research and development projects
 • Provide technical support to sales, production, and service teams including reviewing and approving production work and preparing technical documents

Required skills

 • You have completed at least an MBO level 4 education, for example Mechatronics
 • You have relevant work experience in machine design
 • You have knowledge of machine development and construction
 • You have knowledge of CAD systems, preferably Solid Edge (3D)/Solid Works or Inventor
 • You have excellent communication skills in Dutch & English
 • It is great if you have a background in electrical engineering

We Offer

 • A job where you can see your design directly in the assembly hall, where you mostly work with existing modules but will also develop new modules (70% - 30%)
 • A job in which you have a lot of autonomy - we are happy if you make suggestions for improvements!
 • Growth opportunities to a senior role and the possibility to learn in 3D and Solid Edge
 • A fun, informal team where you work together with both local and international team members
 • 27 holidays and 13 ADV days
 • Parties. You don't want to miss our annual Pub Quiz, BBQ, Sinterklaas party and Christmas party!

Does this job sound interesting to you? Then contact us quickly and apply!

Mechanical Engineer
Apply now